Allmänna villkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.dimoda.se (”Hemsidan”). Avtal ingås mellan dig och APK Fastigheter, organisationsnummer 556937-2393 (”Dimoda”). Villkoren är endast tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via hemsidan.

Om du önskar komma i kontakt med oss rekommenderar vi att du kontaktar vår kundtjänst via e-post info@dimoda.se.

1.2 
För att kunna beställa på hemsidan måste Du:
• vara juridiskt kapabel att ingå ett juridiskt kontrakt,
• vara minst 18 år,
• se till att all information du ger oss är korrekt,
• se till att du är auktoriserad användare av krediten eller debet och att det finns tillräckliga medel för att täcka kostnaden för varorna

1.3
Dimoda reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på hemsidan, exempelvis fel i
produktbeskrivning, felaktiga priser samt prisjusteringar eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Dimoda har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera
informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Dimoda naturligtvis att meddela dig detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Dimoda fortsätter med beställningen.

1.4
Hemsidan, samt allt innehåll på denna, ägs av Dimoda eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Dimoda.

2. Avtal & beställning

2.1
För att kunna göra ett köp via hemsidan måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Dimodas Integritetspolicy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Dimoda bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse per e-post. Detta e-postmeddelande är endast en bekräftelse på din beställning och är inte ett försäljningsavtal. Ett avtal mellan dig och Dimoda för inköp av varorna kommer att skapas när din betalning har godkänts av oss och vi har debiterat ditt kredit- eller betalkort. Dimoda uppmanar dig att spara orderbekräftelsen för eventuella kontakter med Dimodas kundtjänst. Dimoda bifogar inte en utskrift av orderbekräftelsen med leveransen.

3. Priser, betalning & avgifter

3.1
Vid beställning via hemsidan gäller de priser som anges på hemsidan. Priser anges i svenska kronor och priserna är alltid inklusive moms. Priserna inkluderar inte eventuella fraktavgifter, de anges separat i kassan.

3.2
Du kan betala på de sätt som anges i kassan på sajten. Dimoda har rätt att ta betalt redan i samband med
beställningen och förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Hemsidan.

3.3
Efter att du har lagt en order kommer du att få en orderbekräftelse till den e-postadress du har uppgett så fort ditt köp har blivit godkänt.

3.4 
Dimoda ansvarar ej för förseningsavgifter, påminnelseavgifter eller dröjsmål då betalning inte sker i tid. Frågor kring detta kan ställas direkt till Qliros kundtjänst.

4. Kampanjer, erbjudanden & presentkort

4.1
Dimoda kan ibland erbjuda specialerbjudanden och rabatter relaterade till vissa artiklar på hemsidan.
Användningsvillkoren för eventuella specialerbjudanden eller rabatter kommer att anges vid tidpunkten för utfärdande.

4.2
Dimoda förbehåller oss rätten att när som helst, utan varning, återkalla sådana specialerbjudanden eller rabatter.

4.3
Köp av presentkort görs på dimoda.se och levereras elektroniskt till den e-postadress du anger vid beställningstillfället. Presentkort löses in på vår hemsida som full eller delbetalning av produkter från vår
hemsida. Ett presentkort kan inte användas för att köpa ett annan presentkort. Presentkort är giltiga i 12 månader från utfärdandet. Se till att mottagarens e-postadress är korrekt när du köper ett presentkort, eftersom vi inte hålls ansvariga om e-postadressen anges felaktigt och någon annan än den avsedda mottagaren får och använder presentkortet. Presentkort innefattas aldrig av generella rabatter som
anges för produkter på hemsidan. Presentkort kan inte bytas mot kontanter. Dimoda är inte ansvariga om ett presentkort är förlorat, stulet, förstört eller använt utan tillstånd och ingen ersättning kommer att ges.

5. Leverans & transport

5.1
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges vid respektive leveransalternativ.

5.2
Fraktkostnader debiteras utöver inköpspriset på din produkt, vilket tydligt visas när det är tillämpligt och ingår i avsnittet "Total kostnad" vid kassan.

5.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Kontrollera alltid att din försändelse är oskadd vid leverans. Vid skador, fel produkter eller saknade varor, kontakta oss på info@dimoda.se inom 14 dagar så hjälper vi dig.

6. Force Majeure

Dimoda ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Dimoda inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Dimoda rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

7. Reklamation

7.1
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Upptäcker du att varan är defekt när du får hem din order så ska du kontakta Dimoda så snart som möjligt. Kontakta vår kundtjänst på info@dimoda.se. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet
anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Hemsidan.

7.2
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Dimoda att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Dimoda strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att reklamationen har mottagits, men det kan ta längre tid ibland. Dimoda förbehåller sig rätten att neka en
reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Dimoda riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8. Returer

8.1
Om du vill göra en retur, kontakta Dimoda på info@dimoda.se så hjälper vi dig. Du har rätt att ångra ett köp inom 14 dagar från det att du fått varan. Produkterna måste vara oanvända för att en retur ska gälla. Om produkterna är förstörda eller använda gäller inte återbetalning. Om du väljer att göra en retur står du som kund för returkostnaden.

8.2
Vid returer återbetalar vi vad du betalat för varan. Du kan se din återbetalning på ditt kontoutdrag inom 14
bankdagar räknat från och med dagen du fick din returbekräftelse från oss. Återbetalningen görs alltid till samma betalkort som användes vid köpet. Om du väljer att göra en retur står du som kund för returkostnaden.

9. Ej uthämtade paket

Om du glömde eller inte hann hämta ut ditt paket kommer den skickas tillbaka till oss och räknas som icke uthämtat paket. För alla paket som inte hämtas ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig en kostnad på
250 kr för returkostnad och administration.

När vi mottagit din retur kommer vi återbetala dig summan för ordern minus en avgift på 49 kr för returkostnad och administration.

Du får ett bekräftelsemejl när vi återbetalar din order. Du kan se din återbetalning på ditt kontoutdrag inom 14 bankdagar räknat från och med dagen du fick din returbekräftelse från oss. Återbetalningen görs
alltid till samma betalkort som användes vid köpet.

Har det gått mer än 2 veckor sedan ditt paket gick i retur från utlämningsstället ber vi dig vänligen kontakta oss på info@dimoda.se. 

Om du vill ha din order lägger du en ny order som vanligt. 

10. Ändringar av villkoren

Dimoda förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Hemsidan. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren
(i samband med ett nytt köp eller vid besök på Hemsidan), alternativt 30 dagar efter att Dimoda har informerat dig om ändringarna. Dimoda rekommenderar dock att Du regelbundet kontrollerar Villkoren på Hemsidan för att bli varse om eventuella ändringar.

11. Ogiltighet

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och
verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

12. Tillämplig lag & tvist

12.1
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Dimodas kundtjänst (info@dimoda.se). 

12.2
Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Dimoda, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna
reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk https://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt
ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.

Vid eventuell tvist följer Dimoda beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

12.3
Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 12.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol. 

Dessa Villkor har fastställts av APK Fastigheter AB (Dimoda) 22 maj 2024.