Integritetspolicy

Integritetspolicyn beskriver de olika områdena där användarens integritet berörs och dess skyldigheter och krav för användarna, hemsidan och ägare av Hemsidan. Dessutom beskrivs hur denna Hemsida behandlar, lagrar och skyddar användardata och information.

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Dimoda värnar om din personliga integritet. Dina personuppgifter behandlas med största respekt och i enlighet med gällande lagstiftning. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in och behandlar dina
personuppgifter när du besöker vår hemsida och använder de tjänster som erbjuds där.

All personuppgiftsbehandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är APK Fastigheter AB (org. nr 556937-2393) med adress Ubbhult Företagshuset, 438 95 Hällingsjö.

I samband med att Du lägger din order godkänner Du att vi sparar och använder dina uppgifter för att fullfölja och tillhandahålla den service som du kan förvänta dig av oss.

Den information vi samlar in är enligt "Personuppgiftslagen"

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är information och data som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer. Det kan
också gälla kundnummer, krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter som exempelvis IP-nummer.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

Uppgifter du lämnar när du blir kund genom att handla hos Dimoda

När du blir kund hos Dimoda.se innebär det att vi samlar in dina kontaktuppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, adress, leveranssätt, eventuellt utlämningsställe samt IP-adress. Det köpeavtal som vi har ingått med dig utgör den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter och är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser och fullgöra detta avtal gentemot dig gällande exempelvis leverans och betalning.

Uppgifter som samlas in vid personlig kontakt

När du kontaktar oss via exempelvis e-post eller kontaktformulär samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss. Detta gör vi för att kunna besvara de frågor du har och för att hantera ditt ärende. Det kan
t.ex. vara uppgifter om namn, e-postadress och ordernummer. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning. Detta gör vi med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Fullfölja ingått avtal

Vi behandlar dina uppgifter för att identifiera dig som kund, hantera och leverera din beställning samt för att hantera fakturering och betalning. Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa dig om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller exempelvis en reklamation.

Information om produkter och tjänster

Vi använder dina personuppgifter för e-postutskick/sms-utskick med information om våra produkter, inspiration och hudvård. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till mottagandet av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att kontakta oss eller använda den av-anmälningslänk som finns i varje nyhetsbrev/sms.

Vi kommer aldrig att lämna ut dina uppgifter till obehörig part eller sälja dem vidare till extern part.